Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025

Ngày đăng: 29/07/2022 10:37

Chi tiết:

Số hiệu 05/2022/NQ-HĐND
Trích yếu

về Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025

Ngày ban hành 20/7/2022
Hình thức Nghị quyết
Cơ quan ban hành  Hội  đồng Nhân dân tỉnh
Người ký

Đồng chí Phạm Văn Chánh - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

Văn bản đính kèm

Toàn văn Nghị quyết dowload


Tin cùng loại Công văn 257/BTV-TGCS ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công  và  Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công văn 231/BTV-TCHC ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc triển khai hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam Công văn 227/BTV-TGCS ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người -30/7 Công văn 224/BTV-GĐXH ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc truyền thông Chương trình khám sàng lọc, tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em tại tỉnh Bình Dương Công văn 218/BTV-TCHC ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc triển khai nhắn tin từ thiện năm 2022 Công văn 212/BTV ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền về "Năm đoàn kế hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" Thông báo 13/TB -BTV ngày 12/7/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra nguồn vốn Công văn 206/BTV-TGCS ngày 8/7/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và đường dẫn link 3 tập bộ phim tài liệu "Hoa Lửa"  Công văn 203/BTV-TGCS ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công và 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Công văn 192/BTV-TCHC ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương  về việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thương binh, Liệt sĩ - Người có công và việc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)