Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Thể lệ Hội thi Tuyên truyền viên giỏi công tác bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 29/05/2019 16:30

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-BTV ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương về tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi công tác bảo vệ môi trường; Ban Tổ Chức hội thi quy định thể lệ như sau: (Đính kèm toàn văn thể lệ)

Thời gian và địa điểm

- Địa điểm: Hội trường A - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

          -Thời gian: Ngày 04/6/2019

+ Sáng bắt đầu từ 7h30 phút đến 11h30 phút

          + Chiều bắt đầu từ 13h30