Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2019)
Kế hoạch 175/KH - BTV ngày 21/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về Triển khai thực hiện Nghị quyết 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày đăng: 22/05/2019 15:41

Chi tiết: 

Số hiệu 175/BTV
Trích yếu
Triển khai thực hiện Nghị quyết 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Ngày ban hành 21/05/2019
Hình thức Kế hoạch
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Kế hoạch dowload