Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11
Hội LHPN tỉnh Bình Dương đăng tải thể lệ + câu hỏi Cuộc thi sáng tác truyền thông về an toàn giao thông:

Ngày đăng: 26/08/2020 09:07

 

1. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi viết "Sáng kiến truyền thông về an toàn giao thông" năm 2020

2. Thể lệ cuộc thi "Sáng tác clip truyền thông về các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ" năm 2020


Tin cùng loại Nghị định Quy định tuổi nghỉ hưu Công văn 1393/BTV ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc phát động tham gia cuộc thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công văn 1392/BTV ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng -ghen Công văn 1391/BTV ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc phối hợp thực hiện chính sách cho vay để trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Kế hoạch 247/KH - BTV ngày 28/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương  về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập  Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam Công văn 1344/BTV ngày 24/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc gửi bộ nhận diện của Trung ương Hội LHPN Việt Nam Công văn 1346/BTV ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) Công văn 1345/BTV ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc phối hợp tuyên truyền trên số báo kỷ niệm  90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam Chỉ thị 45-CT/TU ngày 17/9/2020 của Tỉnh ủy Bình Dương về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn 1323/BTV ngày 17/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)