Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 987/BTV ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc về việc tuyên truyền vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Ngày đăng: 22/01/2020 12:04

Chi tiết: 

Số hiệu 987/BTV
Trích yếu
về việc tuyên truyền vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh với
các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Ngày ban hành 22/01/2020
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload