Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 976/BTV ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi; 60 năm Chiến thắng Tua Hai

Ngày đăng: 13/01/2020 10:20

Chi tiết: 

Số hiệu 976/BTV
Trích yếu
về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào đồng khởi
và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi; 60 năm Chiến thắng Tua Hai
Ngày ban hành 06/01/2019
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload

Đính kèm đề cương:
     - Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào đồng khởi
và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi dowload
      -  Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai dowload