Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 975/BTV ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư

Ngày đăng: 13/01/2020 10:13

Chi tiết: 

Số hiệu 975/BTV
Trích yếu

về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư

Ngày ban hành 06/01/2020
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload