Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 945/BTV ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "NQ đại hội toàn quốc MTTQVN và NQ đại hội MTTQVN tỉnh BD lần IX, NK 2019 - 2024"

Ngày đăng: 27/11/2019 16:06

Chi tiết: 

Số hiệu 945/BTV
Trích yếu
về việc phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "NQ đại hội toàn
quốc MTTQVN và NQ đại hội MTTQVN tỉnh BD lần IX, NK 2019 - 2024"
Ngày ban hành 25/11/2019
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Trương Thanh Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload