Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 867/BTV ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc đăng ký TTPN số 20/10/2019

Ngày đăng: 10/09/2019 13:58

Chi tiết: 

Số hiệu 867/BTV
Trích yếu

đăng ký mua TTPN 20/10/2019

Ngày ban hành 09/9/2019
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload