Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 865/BTV ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về hỗ trợ quản bá Fanpage Bình Dương trên Facebook

Ngày đăng: 10/09/2019 13:54

Chi tiết: 

Số hiệu 865/BTV
Trích yếu

Hỗ trợ quản bá Fanpage Bình Dương trên Facebook

Ngày ban hành 09/9/2019
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm
Toàn văn Công văn và Hướng dẫn truy cập, thích, theo dõi
và chia sẻ Fanpage Bình Dương dowload