Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 846/BTV ngày 21/8/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về Thay đổi thời gian Hội thảo và Hội nghi tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 21/08/2019 15:15

Chi tiết: 

Số hiệu 846/BTV
Trích yếu
Thay đổi thời gian Hội thảo và Hội nghi tổng kết 5 năm
thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị
Ngày ban hành 21/8/2019
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload