Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Công văn 731/BTV ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về Hưởng ứng Giải báo chí Toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần 2

Ngày đăng: 02/05/2019 08:18

Chi tiết: 

Số hiệu 731/BTV
Trích yếu
Hưởng ứng Giải báo chí Toàn quốc "Báo chí với công tác
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần 2
Ngày ban hành 26/04/2019
Hình thức Công Văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload