Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Công văn 725/BTV ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày đăng: 23/04/2019 15:42

Số hiệu 725/BTV
Trích yếu
tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước; 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Ngày ban hành 23/04/2019
Hình thức Công Văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload

- Đính kèm đề cương tuyên truyền kỷ niệm 44 năm
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dowload
- Đính kèm đề cương tuyên truyền kỷ niệm 129 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước dowload