Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Công văn 2086/UBND - KT ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Bình Dương  về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

Ngày đăng: 06/05/2020 16:05

Chi tiết: 

Số hiệu 2086/UBND - KT
Trích yếu

 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

Ngày ban hành 29/4/2020
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký

Đồng chí Trần Thanh Liêm -  Chủ tịch UBND tỉnh

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload