Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 1323/BTV ngày 17/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

Ngày đăng: 17/09/2020 10:19

Chi tiết: 

Số hiệu 1323/BTV
Trích yếu

 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

Ngày ban hành 17/9/2020
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành  Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload

Đính kèm Đề cương dowload


Tin cùng loại Kế hoạch 247/KH - BTV ngày 28/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương  về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập  Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam Công văn 1344/BTV ngày 24/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc gửi bộ nhận diện của Trung ương Hội LHPN Việt Nam Công văn 1346/BTV ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) Công văn 1345/BTV ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc phối hợp tuyên truyền trên số báo kỷ niệm  90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam Chỉ thị 45-CT/TU ngày 17/9/2020 của Tỉnh ủy Bình Dương về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn 1322/BTV ngày 17/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai Công văn 1311/BTV ngày 11/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam  Công văn 1296/BTV ngày 27/8/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm  Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Công văn 1293/BTV ngày 25/8/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc đăng ký mua TTPN số ra dịp 20/10/2020 Hội LHPN tỉnh Bình Dương đăng tải thể lệ + câu hỏi Cuộc thi sáng tác truyền thông về an toàn giao thông: