Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11
Công văn 1293/BTV ngày 25/8/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc đăng ký mua TTPN số ra dịp 20/10/2020

Ngày đăng: 26/08/2020 15:11

Chi tiết: 

Số hiệu 1293/BTV
Trích yếu

 về việc đăng ký mua TTPN số ra dịp 20/10/2020

Ngày ban hành 26/8/2020
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành  Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload


Tin cùng loại Nghị định Quy định tuổi nghỉ hưu Công văn 1393/BTV ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc phát động tham gia cuộc thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công văn 1392/BTV ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng -ghen Công văn 1391/BTV ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc phối hợp thực hiện chính sách cho vay để trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Kế hoạch 247/KH - BTV ngày 28/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương  về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập  Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam Công văn 1344/BTV ngày 24/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc gửi bộ nhận diện của Trung ương Hội LHPN Việt Nam Công văn 1346/BTV ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) Công văn 1345/BTV ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc phối hợp tuyên truyền trên số báo kỷ niệm  90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam Chỉ thị 45-CT/TU ngày 17/9/2020 của Tỉnh ủy Bình Dương về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn 1323/BTV ngày 17/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)