Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 1264/BTV ngày 28/7/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày đăng: 28/07/2020 15:12

Chi tiết: 

Số hiệu 1264/BTV
Trích yếu

 về việc tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày ban hành 28/7/2020
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành  Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload

 


Tin cùng loại UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán năm 2021 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kế hoạch số 263/KH-BTV ngày 13/01/2021 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về Tổ chức cuộc thi sáng sáng logo Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh BÌnh Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công văn số 1467/BTV ngày 12/1/2021 Về việc gợi ý một số giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội phụ nữ cấp cơ sở Công văn số 1457/BTV ngày 06/01/2021  của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tài liệu tuyên truyền một số chỉ tiêu chủ yếu, 04 khâu đột phá chiến lược của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công văn 1441/BTV ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Công văn 1440/BTV ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương  về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV Kế hoạch 261/KH - BTV ngày 22/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công văn 1413/BTV ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống các dịch bệnh mùa đông xuân 2020 - 2021 Kế hoạch 258/KH-BTV ngày 15/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII Công văn 1403/BTV ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19