Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Công văn 1184/BTV ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền vận động cán bộ, HVPN và nhân dân thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ

Ngày đăng: 08/05/2020 15:50

Chi tiết: 

Số hiệu 1184/BTV
Trích yếu
 về việc tuyên truyền vận động cán bộ, HVPN và nhân dân thực hiện đợt
cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành 8/5/2020
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành  Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload