Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Công văn 1184/BTV ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương  về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 06/05/2020 08:48

Chi tiết: 

Số hiệu 1184/BTV
Trích yếu

 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành 06/5/2020
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng -  Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload