Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 1001/BTV ngày 14/02/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người

Ngày đăng: 14/02/2020 14:45

Chi tiết: 

Số hiệu 1001/BTV
Trích yếu
về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm
và ở người
Ngày ban hành 14/02/2020
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload