Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) - Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"
Công điện 08/CĐ/TW ngày 31/07/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày đăng: 01/08/2019 09:08

Chi tiết: 

Số hiệu 08/CĐ/TW
Trích yếu
Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban
Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Ngày ban hành 31/07/2019
Hình thức Công điện
Cơ quan ban hành
Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Người ký

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường -  Phó Trưởng Ban Thường trực

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công điện dowload