Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
Công văn 168/BTV-TGCS ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc Triển khai sử dụng tài liệu sinh hoạt HV về Nghị quyết ĐHPNTQ lần thứ XIII

Ngày đăng: 10/06/2022 08:44

Chi tiết:

Số hiệu 168/BTV-BTGCS
Trích yếu

Triển khai sử dụng tài liệu sinh hoạt HV về Nghị quyết ĐHPNTQ lần thứ XIII

Ngày ban hành 09/6/2022
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành  Hội LHPN tỉnh Bình Dương
Người ký

Đồng chí Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload

file tài liệu tuyên truyền dowload