Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Bộ nhận diện mới của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Ngày đăng: 12/01/2021 09:59

          Nhằm chào mừng Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới chào mừng Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027; để giúp Hội LHPN các cấp trong tỉnh có thêm nội dung để tuyên truyền, hưởng ứng các sự kiện liên quan đến hoạt động, phong trào và tạo sự đồng nhất về hình thức tuyên truyền của các cấp Hội trong thời gian tới. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương gửi đến Hội LHPN 9 huyện, thị, thành phố toàn bộ Bộ nhận diện mới do Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam cung cấp (dowload)

          Bộ nhận diện gồm có logo chuẩn, hình ảnh các các mẫu tham khảo sử dụng tại Hội nghị, họp mặt, sinh hoạt, bảng tên, baner, thư mời, mẫu quà tặng….