Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
Truyền thống hội
Trang 1 / 2
 • Bộ nhận diện mới của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

  Ngày đăng: 12/01/2021 09:59

  Nhằm chào mừng Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới chào mừng Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027

 • Bộ nhận diện mới của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

  Ngày đăng: 25/09/2020 16:06

  Nhằm chào mừng Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới chào mừng Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương gửi đến Hội LHPN 9 huyện, thị, thành phố toàn bộ Bộ nhận diện mới của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 90 năm trưởng thành và phát triển

  Ngày đăng: 21/09/2020 13:47

  Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Lịch sử và ý nghĩa Ngày Môi trường Thế giới

  Ngày đăng: 31/05/2019 09:40

  Ngày 5/6/1972. Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã quyết định chọn Ngày Môi trường Thế giới 5/6 từ năm 1972

 • 01/5/1986 NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

  Ngày đăng: 28/04/2017 16:44

  Khi Quốc tế Cộng sản thành lập năm 1864. Các Mác đã nói nhiều đến vấn đề rút ngắn thời gian lao động trong ngày. Tại Đại hội Quốc tế Cộng sản họp ở Giơnevơ tháng 4/1864 đã coi việc đấu tranh ngày làm 8 giờ là nhiệm vụ trước mắt. Tại Đại hội Quốc tế họp ở Luân Đôn, ông Ơ Giên Đuy Pong người thay mặt cho Các Mác đã đưa ra một dự án ngày làm việc 8 giờ.

 • 30/4/1975 NGÀY SÀI GÒN GIẢI PHÓNG – THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

  Ngày đăng: 28/04/2017 16:43

  Sau một tháng tiến công và nổi dậy, quân dân ta đã giành toàn thắng trong 2 chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, giải phóng hơn nửa đất đai và nửa số dân miền Nam, chiếm giữ một khối lượng lớn vật chất trang bị phương tiện chiến tranh. Các lực lượng vũ trang của ta trưởng thành nhanh chóng.

 • Lịch sử ngày Giỗ tổ Hùng Vương

  Ngày đăng: 03/04/2017 08:10

  Lịch sử ngày Giỗ tổ Hùng Vương

 • 27-7-1947 NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

  Ngày đăng: 26/07/2016 08:25

  Hàng năm vào dịp ngày 27/7, trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động long trọng kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ.

 • Trang 1 / 2