Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
Sơ đồ hội

Ngày đăng: 02/04/2015 09:32

I. Thông tin chung

             - Tên cơ quanHội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương
             - Địa chỉ: Tháp B Tầng 12A Trung tâm hành chính – Phường Hòa Phú- Tp Thủ Dầu Một - Bình Dương.
             - Điện thoại: 0274.3822922
             - Email: hoiphunu@tinhuybinhduong.vn

Trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương tầng 12A tháp B TTHC tỉnh Bình Dương