Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
Hội LHPN xã An Long tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 27/05/2021 08:25

Ngày 21/5/2021, tại Hội trường UBND xã, Hội LHPN xã An Long, huyện phú Giáo Tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc Hội và ĐBHĐND các cấp.Thành phần tham dự hội Nghị là Chi Hội Trưởng, Chi hội phó của 3 chi hội trên địa bàn xã cùng các chị tổ trưởng các tổ cùng tham dự.
 
Hội nghị được nghe đồng chí Chủ tich Hội thông qua Danh sách, tiểu sử của  các ứng cử viên đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp;để CB,HV  nắm rõ thông tin, trao đổi, mạn đàm về các ứng cử viên; thông báo đến toàn thể cử tri được biết về thời gian và địa điểm bỏ phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, quy trình bỏ phiếu, địa điểm và số lượng đại biểu được lựa chọn theo quy định của mỗi cấp và mỗi tổ. Bên cạnh đó phải chấp hành nguyên tắc phòng chống dịch trong suốt quá trình tham gia bầu cử.
 
Một số hình ảnh hoạt động


Tin cùng loại KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ I, thứ II, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X 31,94% người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương là nữ Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội LHPN xã Tân Hiệp trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Hội LHPN xã An Bình tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội LHPN xã Tân Mỹ tổ chức Hội nghị Mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Hội viên phụ nữ xã An Long hăng hái đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội LHPN phường Tân Vĩnh Hiệp tổ chức tuyên truyền công tác bầu cử và mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội LHPN xã Tân Mỹ, đến các chi hội nhà trọ tổ chức Mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026