Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) - Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
 • Nguyên tắc tổ chức hoạt động

  Ngày đăng: 11/08/2015 10:26

  Hội LHPN tỉnh Bình Dương hoạt động theo điều lệ Hội LHPN Việt Nam

 • Điều lệ Hội

  Ngày đăng: 01/04/2015 16:15

  Hội LHPN tỉnh Bình Dương hoạt động theo điều lệ Hội LHPN Việt Nam

 • Trang 1 / 1