Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lịch tuần 49 của Hội LHPN tỉnh BÌnh Dương (từ ngày 7/12/2020-13/12/2020)

Ngày đăng: 09/12/2020 10:15

 

Thứ hai 7/12/2020

            Sáng:

1 – 8h00: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, trưởng, phó phòng ban

 Địa điểm: Phòng họp lớn tỉnh Hội.

2 – 10h00: Họp cấp ủy chuẩn bị nội dung kiểm điểm cấp ủy, đảng viên cuối năm 2020.

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

           Chiều:

1 – 14h00: Họp BGK xếp giải cuộc thi viết “Sáng kiến truyền thông về ATGT” năm 2020. Thành phần: BGK, Tổ thư ký.

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

Thứ ba 8/12/2020                             

            Sáng:            

1 – 7h30: Thường trực Tỉnh Hội dự kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17 – khóa IX

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2 - 07h30: Khảo sát 04 nhóm trẻ TX Tân Uyên; 01 nhóm TP Thủ Dầu Một (Đề án 404) hỗ trợ. Thành phần: Ban GĐXH.

Địa điểm: TX Tân Uyên, TP Thủ Dầu Một.

        Chiều:

Thứ tư 9/12/2020   

         Sáng:

1 – 7h30: Thường trực Tỉnh Hội dự kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17 – khóa IX.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2 – 8h00: Trưởng Ban GĐXH Phạm Thị Hồng Vân tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo TTATGT giai đoạn 2016-2020 và năm ATGT 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và năm ATGT 2021 (UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16).

3 – 6h00: Khảo sát 10 nhóm trẻ TP Dĩ An (Đề án 404) hỗ trợ. Thành phần: Ban GĐXH (01 ngày)

Địa điểm: TP Dĩ An.

Thứ năm 10/12/2020

            Sáng:

1 – 7h30: Thường trực Tỉnh Hội dự kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17 – khóa IX

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2 – 7h00: Khảo sát 05 nhóm trẻ TP Thuận An (Đề án 404) hỗ trợ. Thành phần: Ban GĐXH.

Địa điểm: TP Thuận An.

            Chiều:

1 – 13h30: Họp xét phân loại đảng viên. Thành phần: Đảng viên chi bộ.

Địa điểm: Phòng họp lớn tỉnh Hội        

Thứ sáu 11/12/2020

               Chiều:

13h00: Cấp vốn dự án cho vay đấu nối nước thải và xây mới hoặc cải tạo nhà vệ sinh. Thành phần: đ/c Cẩm Tú, đ/c Khánh Như.

 Địa điểm: Phường Thới Hòa, TX Bến Cát.

  Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Thứ bảy 12/12/2020

       Sáng:

1- 8h00: Tập huấn tư vấn tiền hôn nhân, PC BLGĐ, Bình đẳng giới, kỹ năng sống trong thời gian hôn nhân năm 2020. Thành phần: đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai, đ/c Nguyễn Thị Ánh Thơ, đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai (1 ngày).

Địa điểm: UBND Phường Hòa Lợi-TX Bến Cát.

2 - 8h00: Tập huấn tư vấn tiền hôn nhân, PC BLGĐ, Bình đẳng giới, kỹ năng sống trong thời gian hôn nhân năm 2020. Thành phần: đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương, đ/c Đổng Lê Thanh Tuyền (1 ngày).

 Địa điểm: UBND xã Phú An -TX Bến Cát.

Chủ nhật 13/12/2020

            Sáng:

1 - 8h00: Tập huấn tư vấn tiền hôn nhân, PC BLGĐ, Bình đẳng giới, kỹ năng sống trong thời gian hôn nhân năm 2020. Thành phần: đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai, đ/c Nguyễn Thị Ánh Thơ, đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai (1 ngày).

 Địa điểm: UBND Phường Thuận Giao-TP Thuận An.

2 - 8h00: Tập huấn tư vấn tiền hôn nhân, PC BLGĐ, Bình đẳng giới, kỹ năng sống trong thời gian hôn nhân năm 2020. Thành phần: đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương, đ/c Đổng Lê Thanh Tuyền (1 ngày).

 Địa điểm: UBND P. Bình Chuẩn –TP. Thuận An.

Ghi chú:

            Từ ngày 12 đến 14/12/2020: Chủ tịch Trương Thanh Nga tham gia Đoàn Ban VHXH – HĐND tỉnh học tập kinh nghiệm tại Phú Quốc. Đ/c Lê Trung Nhân đưa đón xe sân bay.

           

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ