Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lịch tuần 39 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ 16/9/2019 đến 22/9/2019)

Ngày đăng: 16/09/2019 17:37

 

Thứ hai 16/9/2019:

            Sáng:

            1 – 8h00: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Trương Thị Thu Hà

            Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

            2 8h00: Trưởng BGĐXH Phạm Thị Hồng Vân tham dự Hội thảo đánh giá, giám sát công tác triển khai và thực hiện Đề án Kiểm soát MCBGT khi sinh (Sở y tế).

            Địa  điểm: Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh (Tầng 9-Tháp B).

            Chiều:

            1 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga Họp BGK Hội thi TTV giỏi ATVSTP.

             Thành phần: BGĐXH, thư ký

            Địa điểm: Hội trường CQ.

             2- 13h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự buổi làm việc giữa HĐND tỉnh với Cục Thi hành án dân sự tỉnh .

           Địa điểm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Thứ ba 17/9/2019

            Sáng:

           1 – 9h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng họp giao ban khối Đảng-Đoàn thể.

           Địa điểm: Hội trường A-Tỉnh ủy (Tầng 17).

        2 - 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia khóa học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, NK 2020-2025 và những năm tiếp theo (1 ngày).

            Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.

Thứ tư 18/9/2019:

            Sáng:

            1 - 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia khóa học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, NK 2020-2025 và những năm tiếp theo (1 ngày).

            Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.

           2 7h30: Trưởng BTC-HC Trương Thị Thu Hà tham gia xử án

            Địa điểm: Tòa án tỉnh.

            Chiều:

            13h30: Trưởng BGĐXH Phạm Thị Hồng Vân họp chuẩn bị xây dựng Đề án thí điểm về sàng lọc ung thư cổ tử cung

            Địa điểm: Hội trường Trung tâm CSSKSS tỉnh.

            Thứ năm 19/9/2019

            Sáng:

            1 - 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu  Hồng tham dự “Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng CSXH

            Địa điểm: Phòng họp A (Tầng 16).

          2 - 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia khóa học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, NK 2020-2025 và những năm tiếp theo (1 ngày).

            Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.

 Thứ sáu 20/9/2019

            Sáng:

             1 7h30: Tổ chức đoàn khảo sát chế độ hỗ trợ của tỉnh đối với hộ nghèo trong đó do nữ làm chủ hộ. Thành phần: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai, đ/c Huỳnh Thị Thuý Phương, đ/c Nguyễn Thị Lời, đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Dung,  đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai.

            Địa điểm:  theo QĐ số 200/QĐ-BTV ngày 11/9/2019.

            Xe:

          2 – 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự họp Ban công tác phía Nam.

          Địa điểm: Ban công tác phía Nam

         3 - 7h30: Trưởng BTC-HC Trương Thị Thu Hà dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đợt II/2019 (1 ngày) (TAND tỉnh).

        Địa điểm: Hội trường Trung tâm HN triển lãm tỉnh.

       4 -  8h00: Trưởng ban HTPNPTKT Nguyễn Thị Lời dự Hội thảo giải pháp liên kết doanh nghiệp thực hiện chuỗi sản phẩm nông nghiệp (Hội Nông dân tỉnh).

        Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

        5 – 8h30: Trưởng BGĐXH Phạm Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong Y tế.

          Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viễn thông Bình Dương.

           Tối:

           19h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự khai mạc Lễ hội Tôn vinh Nông dân xuất sắc và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2019.

            Địa điểm: Khu Bờ kè, đường Ngô Quyền, phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh BD.

            Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

  Thứ bảy 21/9/2019

           Sáng:

          7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga và Trưởng BTC-HC Trương Thị Thu Hà dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đợt II/2019 (1 ngày) (TAND tỉnh).

            Địa điểm: Hội trường Trung tâm HN triển lãm tỉnh.

          Tối

         - 19h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự khai mạc Hội thi văn nghệ quần chúng công nhân viên chức lao động tỉnh Bình Dương năm 2019.

            Địa điểm: Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Dương.

            Xe: đ/c Lê Trung Nhân

 Chủ nhật 22/9/2019

            Sáng:

            7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng trao học bổng cho học sinh nghèo nhân dịp năm học mới. Thành phần: BGĐXH

            Địa điểm: TX Dĩ An.

            Xe: Lê Trung Nhân

Ghi chú:

17-20/9/2019: Phó BTC-HC Nguyễn Thị Tuyết Phượng học tại Trường chính trị

16-20/9/2019: đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai, đ/c Đoàn Thị Khánh Như tham dự lớp huấn luyện lực lượng Tự vệ đợt 3 năm 2019 tại Ban CHQS TP TDM.            

16-18/9/2019: GĐ TTGTVLPN Tô Nguyễn Anh Thi học lớp CCLLCT tại Trường Chính trị tỉnh.

 

 

             

              TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như