Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lịch tuần 37 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 02/9/2019- 06/9/2019)

Ngày đăng: 03/09/2019 15:48

 

Thứ hai 2/9/2019:

            Sáng:

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và trực lễ theo lịch phân công

Thứ ba 3/9/2019

            Sáng:

1 – 10h00: Họp chi ủy.

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

Chiều:

1 - 14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng về Đề án cơ quan khối vận của huyện.

Địa điểm: Hội trường A – Văn phòng Tỉnh ủy (Tầng 17).

  2 – 14h00: Đ/c Đoàn Thị Khánh Như họp chi đoàn.

  Địa điểm: Đoàn khối CCQ và Doanh nghiêp tỉnh (Tầng 14-Tháp B).

Thứ tư 4/9/2019:

           Sáng:

1 – 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị BCĐ 35. Cùng dự: đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương.

Địa điểm: Hội trường A-Tỉnh ủy (Tầng 17).

2 – 8h00: Họp chi bộ; Họp Công đoàn

Địa điểm: Phòng họp lớn.

 Thứ năm 5/9/2019

        Sáng:

        Chiều:

13h30: Cấp vốn đấu nối nước thải. Thành phần: Ban Kinh tế

Địa điểm: Phường Phú Lợi-TP Thủ Dầu Một.

Thứ sáu 6/9/2019

            Sáng:

1 – 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h30:  Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng những tháng cuối năm 2019. Cùng dự: đ/c Trương Thị Thu Hà, đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương.

Địa điểm: Hội trường TTTTCH-Công an tỉnh.

3 – 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị lấy ý kiến đồi với Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng Dự bị động viên .

Địa điểm: Hội trường VP Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20-Tháp B).

          

             

                  TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như