Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lịch tuần 31 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020)

Ngày đăng: 03/08/2020 15:32

            

Thứ hai 3/8/2020

            Sáng:

1 – 8h00: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Bích Thủy.

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

2 – 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga học cuối khóa, làm tiểu luận

Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.

           Chiều:

14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga họp BTC, BGK Hội thi “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn” năm 2020 (Hội nông dân).

Địa điểm: Hội Nông dân tỉnh (Tầng 9-Tháp B).

Thứ ba 4/8/2020                             

            Sáng:

1 - 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 5 (mở rộng) và dự Lễ ký kết CTPH giữa Hội Nông dân – Hội LHPN – Đoàn Thanh niên CS HCM – Liên minh HTX tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2020 – 2025).

Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (28, Huỳnh Văn Nghệ, P Phú Lợi, TP TDM).

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2- 8h00: Họp tổ đảng tổ 1 (Ban TCHC, Ban Kinh tế). Họp đánh giá chuyên môn tháng 7 /2020 định kỳ (Ban TCHC, Ban Kinh tế).

3 – 7h30:Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh  Mai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh, lần thứ 15 HĐND TX Tân Uyên NK 2016-2021, ĐB HĐND tỉnh và TX Tân Uyên.

 Địa điểm: phường Khánh Bình-TX Tân Uyên.

           Chiều:

13h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 15 HĐND TP TDM.

 Địa điểm: Hội trường Phường Phú Lợi.

Thứ tư 5/8/2020         

            Sáng:

1 – 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội ĐB Hội sinh viên Việt Nam tỉnh BD lần thứ II, NK 2015-2023 và Lễ trao tặng, đón nhận HCLĐ Hạng Ba dành cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh BD.

 Địa điểm: Trường Đại học TDM.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh  Mai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh, lần thứ 15 HĐND TX Tân Uyên NK 2016-2021, ĐB HĐND tỉnh và TX Tân Uyên.

Địa điểm: phường Thái Hòa-TX Tân Uyên.

3 – 13h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh, lần thứ 15 HĐND TX Tân Uyên NK 2016-2021, ĐB HĐND tỉnh và TX Tân Uyên.

Địa điểm: phường Thạnh Phước-TX Tân Uyên.

4 – 7h30: Kiểm tra nguồn vốn Ngân hàng CSXH. Thành phần: Ban kinh tế, đ/c Thanh An (cả ngày).

Địa điểm: phường Dĩ An  – TP Dĩ An.

        Chiều:

1 - 13h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 15 HĐND TP TDM.

Địa điểm: Hội trường Phường Hòa Phú.

2 – 14h00: Họp tổ đảng tổ 2

Địa điểm: Phòng họp nhỏ

Thứ năm 6/8/2020

            Sáng:

8h00: Họp chi ủy.

Địa điểm: Phòng đ/c Bí thư

            Chiều:

1 - 14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị can bộ chủ chốt tỉnh và Hội nghị BCH Tỉnh Đảng bộ lần thứ 41, khóa X thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cơ cấu mới cấp uỷ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh uỷ.

2 - 13h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 15 HĐND TP TDM.

 Địa điểm: Hội trường Phường Định Hòa.

3 – 13h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai cùng Đài PTTH ghi hình gương điển hình tiên tiến của tỉnh.

Địa điểm: Nhà Cô Tuất-H Dầu Tiếng.

4 – 13h30: Kiểm tra nguồn vốn Ngân hàng CSXH. Thành phần: Ban kinh tế đ/c Thanh An.

Địa điểm: phường Hiệp Thành – TP TDM.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Thứ sáu 7/8/2020               

            Sáng:

8h00: Họp chi bộ, công đoàn.

Địa điểm: Phòng họp lớn.

            Trưa:

11h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự liên hoan chúc mừng thành công Đại hội ĐB Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, NK 2020-2025.

Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Phú Giáo.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

            Chiều:

13h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai cùng Đài PTTH ghi hình gương điển hình tiên tiến của tỉnh.

Địa điểm: Hội LHPN TP Dĩ An.

            Ghi chú:

Từ 3-6/8/2020: Họp các tổ đảng.

8, 9/8/2020: đ/c Nguyễn Thanh An học lớp cảm tình đảng tại Hội trường A1-Trường Chính trị tỉnh.

           

TL. BAN THƯỜNG VỤ