Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Lịch tuần 29 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)

Ngày đăng: 09/07/2019 09:32

 

Thứ hai 8/7/2019:

            Chiều:

14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp góp ý công tác Dân vận quý II/ 2019.

Địa điểm: Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thứ ba 9/7/2019

            Sáng:

Thứ tư 10/7/2019:

           Sáng:

– 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp giao ban khối Đảng và khối Đoàn thể.

Địa điểm: Hội trường A-Tỉnh ủy.

            Chiều:

- 13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng đi kiểm tra hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Giáo.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

Thứ năm 11/7/2019

         Sáng:

- 11h30: Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Thành phần: theo danh sách Đoàn đi.

Địa điểm: tập trung tại tòa nhà Becamex (gần Cục Hải quan tỉnh)

        Chiều:

- 14h00: Ban HTPNPTKT cấp vốn đấu nối nước thải, xây mới hoặc cải tạo nhà vệ sinh. Thành phần đ/c Lê Thị Cẩm Tú, Đoàn Thị Khánh Như.

Địa điểm: Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Xe: đ/c Lê Tân Việt

Thứ sáu 12/7/2019

        Sáng:

1 - 7h30: Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh tổ chức trao tặng quà tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Thành phần: theo danh sách Đoàn đi.

Địa điểm: xã Quảng Trực.

2 – 8h00: Chi ủy viên dự nghe thông tin thời sự quý II năm 2019. Cùng dự: Đ/c Thùy Dung, đ/c Tuyết Phượng.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh BD.

          Chiều:

- 13h30: Ban TCKT hướng dẫn công tác tổ chức.

  Địa điểm: Hội trường khối vận TX Dĩ An.

Xe: đ/c Lê Tân Việt.

Ghi chú:

Từ 08-12/7/2019: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga tham gia cùng Đoàn công tác HĐND tỉnh.

Từ 08-9/7/2019: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia cùng Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

             

                 TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như