Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng - Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 9 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam
Lịch tuần 27 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)

Ngày đăng: 24/06/2019 15:48

 

Thứ hai 24/6/2019:

            Sáng:

1– 7h30: Họp Thường trực. Thư ký: đ/c Quỳnh Như.

Địa điêm: Phòng đ/c Chủ tịch.

2 – 9h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng tham dự buổi trao tặng quà, ti vi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (UBMTTQ tỉnh).

Địa điểm: Tập trung tại tầng 1 - Trung tâm hành chính tỉnh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

         Chiều:

- 14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019.

Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.

Thứ ba 25/6/2019

            Sáng:

1 - 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương.

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.

2 – 7h30: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga dự tập huấn triển khai Nghị quyết ĐH Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IX và Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. (01 ngày).

Địa điểm: Hội trường 1 – Trường Chính trị tỉnh.

           Chiều:

- 13h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự và trao đổi, đối thoại trực tiếp và trẻ em tại Diễn đàn trẻ em (Sở LĐTBXH).

Địa điểm: Hội trường (sảnh Thượng Uyển) nhà hàng khách sạn Thắng Lợi.

Thứ tư 26/6/2019:

           Sáng:

1 – 7h30: Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2019. Thành phần: Thường trực, CBCC cơ quan, TTGTVLPN tỉnh.

Địa điểm: Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên tỉnh.

2 – 7h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBPN Công an tỉnh NK 2016-2021 và sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019.

Địa điểm: Hội trường TTTTCH-Công an tỉnh.

Thứ năm 27/6/2019

       Sáng:

1 – 6h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h30: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga dự tập huấn triển khai Nghị quyết ĐH Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IX và Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. (01 ngày)

Địa điểm: Hội trường 1 – Trường Chính trị tỉnh

3 – 7h30: Đ/c Trần Thủy Tiên-CB TTGTVLPN tỉnh tham gia Ban Giám khảo hội thi Nấu ăn, cắm hoa cho Sở y tế

Địa điểm: Trung tâm y tế dự phòng.

           Chiều:

– 13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng và Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai thảo luận tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024. Cùng dự đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.

           Tối:

- 19h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Lễ khai mạc Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông nam bộ lần thứ X-Năm 2019 (Sở VHTTDL).

Địa điểm: Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

Thứ sáu 28/6/2019

        Sáng:

1 – 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.

2 – 7h30: Phó chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự họp Ban VHXH – HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Địa điểm: Hội trường trung tâm y tế thị xã Thuận An.

3  - 7h30: Chủ tịch Công đoàn Trương Thị Thu Hà họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Công đoàn viên chức tỉnh.

Địa điểm: Liên đoàn lao động tỉnh cũ.

          Tối:

 19h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Lễ bế mạc Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông nam bộ lần thứ X-Năm 2019 (Sở VHTTDL).

Địa điểm: Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

             Ghi chú:

24-28/6/2019: đ/c Lê Thị Cẩm Tú học lớp TCCT tại trường Chính Trị tỉnh BD.

24-26/6/2019: đ/c Nguyễn Thị Tuyết Phượng học lớp CCCT tại trường Chính Trị tỉnh BD.

26-28/6/2019: Đ/c Phạm Thị Hồng Vân dự Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm về quản lý và vận hành nhóm trẻ độc lập tư thục tại tỉnh Bình Thuận. Đ/c Lê Tấn Việt đưa xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

             

                 TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 Nguyễn Thái Quỳnh Như