Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lịch tuần 24 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

Ngày đăng: 16/06/2020 13:34

                           

Thứ hai 15/6/2020

            Sáng:

1 – 8h00: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Bích Thủy

 Địa điểm: phòng đ/c Chủ tịch

          Chiều:

1 – 14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng họp báo cáo kết quả thực hiện đợt vận động Qũy cứu trợ năm 2020 và phương hướng sử dụng nguồn quỹ thời gian tới. Thành phần: đ/c Nguyễn Thái Quỳnh Như-TV tổ giúp việc.

Địa điểm: Hội trường UBMTTQ tỉnh (tầng 12B-Tháp B).

2 – 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga họp Ban kinh tế thống nhất nội dung đi khảo sát dự án tại TP Dĩ An.

Địa điểm: phòng họp lớn

Thứ ba 16/6/2020      

Thứ tư 17/6/2020                        

        Sáng:

1 – 7h30: Dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 2020. Thành phần: Ban GĐXH.

  Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh

         Chiều:

14h00: Họp Hội đồng TĐKT Hội LHPN tỉnh xét khen thưởng gương điển hình dự Đại hội TĐYN của tỉnh, TW Hội. Thành phần: thành viên HĐ TĐKT Hội.

Địa điểm: Phòng họp lớn

Thứ năm 18/6/2020           

            Sáng:

7h30: Ban Kinh tế đi khảo sát thực trạng Dự án phân loại rác thải tại nguồn.

Địa điểm: TP Dĩ An.

         Chiều:

14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng họp Tổ biên tập viết sách “Sáng ngời chất ngọc”. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Ánh Thơ.

Địa điểm: Nhà Dì Út Oanh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Thứ sáu 19/6/2020             

       Sáng:

1 – 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia Đoàn giám sát của ban pháp chế HĐND tỉnh về tình hình, Kết quả công tác tiếp xúc công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A-HĐND tỉnh (Tầng 15-Tháp B).

2 – 7h30: đ/c Đổng Lê Thanh Tuyền thi nâng ngạch công chức tại Trường Chính trị tỉnh.

            Ghi chú:

17-19/6/2020: Phó trưởng Ban TCHC Nguyễn Thị Tuyết Phượng học cao cấp Lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh.

           

TL. BAN THƯỜNG VỤ