Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lịch làm việc tuần 46 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)

Ngày đăng: 29/10/2019 08:43

 

Thứ hai 28/10/2019:

            Sáng:

8h00: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11.

Địa điểm: UBND phường Phú Mỹ

            Chiều:

1 - 14h00: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11.

Địa điểm: UBND phường Hoà Phú

2 - 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai làm việc với Tỉnh đoàn về việc mở lớp Đề án 938. Thành phần: Ban TGCS

Địa điểm: Phòng họp lớn CQ

Thứ ba 29/10/2019

            Sáng:

1 – 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật An ninh mạng.

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy

2 – 7h00: Tổ chức kiểm tra hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2019.

Địa điểm: huyện Phú Giáo

 Xe: đ/c Lê Tấn Việt

(CBCC tập trung tại Becamex, xe xuất phát lúc 06h00)

3 – 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường An Sơn-TX Thuận An.

           Chiều

14h00: Tổ chức kiểm tra hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2019.

Địa điểm: TX Bến Cát

Xe: đ/c Lê Tấn Việt

Thứ tư 30/10/2019

           Sáng:

1 - 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự diễn tập khu vực phòng thủ

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 - 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội thảo “Giải pháp thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp sạch” (Hội Nông dân).

Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi.

3 - 8h00: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11.

Địa điểm: UBND phường Phú Lợi

         Chiều

14h00: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11.

Địa điểm: UBND phường Hiệp An

Thứ năm 31/10/2019

            Sáng:

1 - 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự diễn tập khu vực phòng thủ

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Tân Hiệp-TX Tân Uyên

Thứ sáu 1/11/2019

            Sáng:

1 -7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014, chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014, chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm thông tin chỉ huy-Công an tỉnh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 8h00: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11 (bất thường)

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh uỷ

3 – 8h00: Trưởng Ban HTPNPTKT Nguyễn Thị Lời dự kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của BCĐ đổi mới và phát triển KTTT huyện Bàu Bàng năm 2019

Địa điểm: Văn phòng huyện ủy Bàu Bàng       

Chủ nhật 3/11/2019

        Sáng:

7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng khám sức khỏe tại Trung tâm CSSK cán bộ tỉnh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Ghi chú:

3- 7/11/2019: Trưởng BGĐXH Phạm Thị Hồng Vân tham gia lớp tập huấn về ATTP tại tỉnh Đồng Tháp

28 – 30/10/2019: Phó Ban TCHC Nguyễn Thị Tuyết Phượng học lớp CCLLCT tại Trường Chính trị tỉnh.

      Trong tuần các tổ đảng họp định kỳ.

 

             

                  TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như