Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lịch làm việc tuần 40 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)

Ngày đăng: 30/09/2019 14:30

 

Thứ hai 30/9/2019:

            Sáng:

- 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng tham gia Đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại tỉnh Bình Định.

Thứ ba 1/10/2019

            Sáng:

1 - 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia khóa học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, NK 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.

2 – 7h30: Họp các tổ đảng.

3 - 9h00: Trưởng ban TCHC Trương Thị Thu Hà và Trưởng ban TGCS Huỳnh Thị Thuý Phương dự giao lưu chuyên đề tập hợp phụ nữ vùng đô thị mới phát triển.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Đông Hiệp-Dĩ An.

        Chiều:

13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp giao ban khối Đảng-Đoàn thể.

Địa điểm: Hội trường A-Tỉnh ủy (Tầng 17).

Thứ tư 2/10/2019

            Sáng:

7h30: Phó Chủ tịch công đoàn Phạm Thị Hồng Vân họp giao ban quý III.

Địa điểm: Hội trường B-LĐLĐ tỉnh cũ.

2 – 8h00: Họp chi ủy

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

            Chiều:

13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 30, khóa X.

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17)

Thứ năm 3/10/2019

            Sáng:

1 – 9h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai họp thống nhất chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em giai đoạn 2019-2022. Thành phần: BTGCS.

 2 – 7h30: Trưởng ban GĐXH Phạm Thị Hồng Vân dự khai mạc Hội nghị tập huấn về công tác Môi trường và CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Hội CCB tỉnh).

 Địa điểm: Hội trường A-UBND TP Thủ Dầu Một.

         Chiều:

 14h00: Họp chi bộ

 Địa điểm: Phòng họp lớn CQ

 Thứ sáu 4/10/2019

            Sáng:

1 – 6h30: Giám sát đơn vị huyện Bàu Bàng. Thành phần: theo quyết định số 200/QĐ-BTV ngày 11/9/2019: đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai, đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương, đ/c Nguyễn Thị Lời, đ/c Thùy Dung, đ/c Tuyết Mai.

Địa điểm: huyện Bàu Bàng (xuất phát tại TTTM Becamex Đại lộ Bình Dương).

Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

2 – 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự khai mạc đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Cùng dự đ/c Thu Hà.

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương

3 – 7h30: Đ/c Nguyễn Thái Quỳnh Như dự Hội nghị triển khai các biện pháp tăng cường công tác PCCC trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Địa điểm: HT Công an tỉnh.

   4 - 8h00:  Ban TCHC phát hành thư mời 20/10.

            Chiều:

1 - 14h00: Trưởng ban TCHC Trương Thị Thu Hà tham dự Hội nghị thảo luận với chủ đề “Nâng cao chất lượng đoàn kết tập hợp thanh niên vì sự phát triển của tỉnh Bình Dương” tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Địa điểm: Trung tâm Thào luận số 02-Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

2 – 14h00: Trưởng ban TGCS Huỳnh Thị Thuý Phương tham dự Hội nghị thảo luận với chủ đề “Công tác chăm lo cho hội viên, thanh niên” tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Địa điểm: Trung tâm Thào luận số 03-Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

Thứ bảy 5/10/2019

            Sáng:

1 - 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

2 – 7h30: Mở lớp tập huấn Dự án 3 tại TX Bến Cát. Thành phần: Ban GĐXH

 Địa điểm: Trung tâm GDTX Kỹ thuật Hướng nghiệp TX Bến Cát.

Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

          Chiều:

 1 - 13h30: Mở lớp tập huấn Dự án 3 tại TX Bến Cát. Thành phần: Ban GĐXH

 Địa điểm: THCS Bình Phú

 Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

    Chủ nhật 6/10/2019

            Sáng:

7h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng trao học bổng cho học sinh nghèo. Cùng dự: Ban GĐXH.

 Địa điểm: UBND phường Đông Hòa-TX Dĩ An.

 Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Ghi chú:

             1-3/102019: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia khóa học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, NK 2020-2025 và những năm tiếp theo tại Trường chính trị tỉnh.

             

                 TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như