Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lịch làm việc tuần 40 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

Ngày đăng: 24/09/2019 09:40

 

Thứ hai 23/9/2019:

           Sáng:

1 – 7h30: Thường trực dự hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

2 – 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững” do Chính phủ tổ chức.

Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16).

           Chiều:

1 - 14h00: Họp Thường trực. Thư ký: đ/c Trương Thị Thu Hà

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

2 – 15h00: Họp Đảng đoàn.

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

3 14h00:Trưởng ban TGCS Huỳnh Thị Thuý Phương dự họp đánh giá kết quả qua 02 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và thống nhất một số nhiệm vụ chủ yếu để triển khai thực hiện trong thời gian tới (BTGTU).

Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tầng 19, tháp B).

Thứ ba 24/9/2019

            Sáng:

1 - 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia khóa học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, NK 2020-2025 và những năm tiếp theo.

            Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.          

Thứ tư 25/9/2019

            Chiều:

14h00: Cấp vốn Trẻ em gái vượt khó và vốn Hỗ trợ PNPTKT. Thành phần: Ban kinh tế

Địa điểm: Phường Vĩnh Phú, phường Bình Hòa-Thuận An.

Thứ năm 26/9/2019

            Sáng:

– 7h30: Tập huấn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019. Thành phần: Ban GĐXH.

Địa điểm: UBND thị trấn Dầu Tiếng

Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

            Chiều:

1 – 14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng Làm việc với Tổ biên tập về viết sách Sáng ngời chất ngọc. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Ánh Thơ.

Địa điểm: Nhà cô Út Oanh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 13h30: Trưởng BTC-HC Trương Thị Thu Hà tham gia xử án

Địa điểm: Tòa án tỉnh.

Thứ sáu 27/9/2019

            Sáng:

 1 – 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự khai mạc Hội thi “Tiếng hát Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương” lần thứ 8”.

Địa điểm: Nhà thiếu nhi tỉnh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h30: Dọn dẹp gian hàng triển lãm. Thành phần: đ/c Trương Thị Thu Hà, Ban kinh tế, đ/c Việt.

        Ghi chú:

   28-30/9/2019: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng tham gia Đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại tỉnh Bình Định. Phương tiện máy bay. Xe: đ/c Lê Trung Nhân đưa đón.

 24-27/9/2019: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia khóa học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, NK 2020-2025 và những năm tiếp theo tại Trường chính trị tỉnh.

23-25/9/2019: Phó Ban TCHC Nguyễn Thị Tuyết Phượng học tại Trường chính trị tỉnh.

            

                   TL. BAN THƯỜNG VỤ

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như