Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lịch làm việc tuần 38 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 09/9/2019 - 13/9/2019)

Ngày đăng: 09/09/2019 15:48

 

Thứ hai 9/9/2019:

            Sáng:

1 – 8h00: Họp thường trực. Thư ký: đ/c

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

            Chiều:

13h30: Họp Văn phòng, Ban kinh tế, Ban Tổ chức-KT

Địa điểm: Phòng họp lớn CQ.

Thứ ba 10/9/2019

            Sáng:

– 7h30: Tổ chức Hội nghị BCV, TTV Đề án 938. Thành phần: đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Ban GĐXH.

Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy Thủ Dầu Một.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Thứ tư 11/9/2019:

           Sáng:

8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự hội nghị góp ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC và luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Địa điểm: Hội trường VP Đoàn ĐBQH (tầng 20-Tháp B)

        Chiều:

1 – 13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng họp giao ban khối Đảng-Đoàn thể.

Địa điểm: Hội trường A-Tỉnh ủy (Tầng 17).

2 - 14h00: Cấp vốn đấu nối nước thải. Thành phần: Ban Kinh tế

Địa điểm: Phường Phú Lợi-TP Thủ Dầu Một.

 Thứ năm 12/9/2019

          Sáng:

7h30: Tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tình hình biển đảo, kiến thức quốc phòng” và “Công tác dân vận” năm 2019. Thành phần: Thường trực, CBCC cơ quan, TTGTVLPN tỉnh

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bcons.

         Chiều:

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2018.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ sáu 13/9/2019

            Sáng:

              Chiều:

1 - 13h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án 01-138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 (UBMTTQ tỉnh).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị-Triển lãm tỉnh.

2 - 17h00: Tổ chức trung thu cho các cháu . Thành phần: Công Đoàn viên cơ quan

Địa điểm: Trung tâm GTVLPN

Ghi chú: 10-13/9/2019, GĐ TTGTVLPN tỉnh Tô Nguyễn Anh Thi học lớp CCLLCT tại Trường Chính trị tỉnh

             

                 TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như