Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2019)
Lịch làm việc tuần 32 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 2/8/2019)

Ngày đăng: 29/07/2019 14:17

 

Thứ hai 29/7/2019:

            Sáng:

1 – 7h30: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Quỳnh Như

 Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

 2 – 9h00: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga họp BCH Hội Nông dân tỉnh

 Địa điểm: Hội Nông dân tỉnh (Tầng 9-Tháp B).

            Chiều:

1 -13h30: Họp Ban thường vụ định kỳ.

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

2 - 13h30: Cấp vốn HTPNPTKT phường Định Hòa.

Địa điểm: phường Định Hòa - TP Thủ Dầu Một.

Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

Thứ ba 30/7/2019

            Sáng:

1 – 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng tham gia Đoàn kiểm tra giám sát công tác cán bộ nữ.

Địa điểm: xã Định Thành và huyện ủy Dầu Tiếng.

 Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h30: Chuyên viên Ban TGCS Nguyễn Thị Ánh Thơ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Cục thi hành án dân sự tỉnh.

3 - 7h30: Ban Tuyên giáo chính sách mở lớp tập huấn công tác tuyên giáo chính sách. Thành phần: Thường trực, Ban TGCS, Trưởng, Phó phòng ban và theo thông báo số 45 ngày 19/7/2019 của Ban thường vụ Tỉnh Hội (01 ngày).

Địa điểm: Hội trường BCons

Thứ tư 31/7/2019:

           Sáng:

1 – 8h00:  Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị Sơ kết Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 4/11/2013 của UBND tỉnh BD vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh BD (2013-2018).

Địa điểm: Hội trường A-Công an tỉnh.

2 - 7h30: Ban Tuyên giáo chính sách mở lớp tập huấn công tác tuyên giáo chính sách. Thành phần: Thường trực, Ban TGCS, Trưởng, Phó phòng ban và theo thông báo số 45 ngày 19/7/2019 của Ban thường vụ Tỉnh Hội.

 Địa điểm: Hội trường BCons

Thứ năm 1/8/2019

         Sáng:

– 8h30: Họp chi ủy.

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

            Chiều:

14h00: Họp chi bộ, công đoàn

Địa điểm: Phòng họp lớn cơ quan

Thứ sáu 2/8/2019

        Chiều:

13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự BCĐ chuẩn bị Sơ kết thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh.

Địa điểm: Ngân hàng CSXH tỉnh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

   Ghi chú: Từ 30-31/7/2019 họp các tổ đảng

                  Từ 1/8/2019: đ/c Lê Thị Cẩm Tú đi học tại trường Chính trị tỉnh

             

                 TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như