Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) - Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"
Lịch làm việc tuần 32 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 2/8/2019)

Ngày đăng: 29/07/2019 14:17

 

Thứ hai 29/7/2019:

            Sáng:

1 – 7h30: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Quỳnh Như

 Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

 2 – 9h00: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga họp BCH Hội Nông dân tỉnh

 Địa điểm: Hội Nông dân tỉnh (Tầng 9-Tháp B).

            Chiều:

1 -13h30: Họp Ban thường vụ định kỳ.

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

2 - 13h30: Cấp vốn HTPNPTKT phường Định Hòa.

Địa điểm: phường Định Hòa - TP Thủ Dầu Một.

Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

Thứ ba 30/7/2019

            Sáng:

1 – 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng tham gia Đoàn kiểm tra giám sát công tác cán bộ nữ.

Địa điểm: xã Định Thành và huyện ủy Dầu Tiếng.

 Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h30: Chuyên viên Ban TGCS Nguyễn Thị Ánh Thơ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Cục thi hành án dân sự tỉnh.

3 - 7h30: Ban Tuyên giáo chính sách mở lớp tập huấn công tác tuyên giáo chính sách. Thành phần: Thường trực, Ban TGCS, Trưởng, Phó phòng ban và theo thông báo số 45 ngày 19/7/2019 của Ban thường vụ Tỉnh Hội (01 ngày).

Địa điểm: Hội trường BCons

Thứ tư 31/7/2019:

           Sáng:

1 – 8h00:  Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị Sơ kết Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 4/11/2013 của UBND tỉnh BD vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh BD (2013-2018).

Địa điểm: Hội trường A-Công an tỉnh.

2 - 7h30: Ban Tuyên giáo chính sách mở lớp tập huấn công tác tuyên giáo chính sách. Thành phần: Thường trực, Ban TGCS, Trưởng, Phó phòng ban và theo thông báo số 45 ngày 19/7/2019 của Ban thường vụ Tỉnh Hội.

 Địa điểm: Hội trường BCons

Thứ năm 1/8/2019

         Sáng:

– 8h30: Họp chi ủy.

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

            Chiều:

14h00: Họp chi bộ, công đoàn

Địa điểm: Phòng họp lớn cơ quan

Thứ sáu 2/8/2019

        Chiều:

13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự BCĐ chuẩn bị Sơ kết thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh.

Địa điểm: Ngân hàng CSXH tỉnh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

   Ghi chú: Từ 30-31/7/2019 họp các tổ đảng

                  Từ 1/8/2019: đ/c Lê Thị Cẩm Tú đi học tại trường Chính trị tỉnh

             

                 TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như