Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Lịch làm việc tuần 28 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 01/7/2019 đến 07/7/2019)

Ngày đăng: 01/07/2019 16:16

 

Thứ hai 1/7/2019:

            Sáng:

– 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo, tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019. Cùng dự: đ/.c Trương Thị Thu Hà.

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17-Tháp B)

        Chiều:

1 - 13h30: Họp Thường trực. Thư ký: đ/c Quỳnh Như

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

Thứ ba 2/7/2019

            Sáng:

1 – 7h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ giữa nhiệm kỳ (2016-2021) (Hội LHPN TX Dĩ An).

Địa điểm: Hội trường UBND TX Dĩ An (Lầu 4)

Xe: đ/c Lê Tán Việt

2 – 8h00: Trưởng ban TGCS Huỳnh Thị Thúy Phương dự Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tầng 19-Tháp B)

              Chiều:

15h00: Vận chuyển nước uống, tài liệu ra hội trường. Thành phần: văn phòng và mỗi ban 1 đ/c.

Địa điểm: Hội trường A-UBND TP TDM

Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

Thứ tư 3/7/2019:

           Sáng:

1 – 7h30: Tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 8 (mở rộng) - Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ tỉnh 2016-2021 và Sơ kết công tác Hội, Phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm. Thành phần: Thường trực, CBCC cơ quan, TTGTVLPN tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A-UBND TP Thủ Dầu Một.

Thứ năm 4/7/2019

        Sáng:

1 – 7h30: Họp chi ủy

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội

2- 8h00: Họp chi ủy

       Chiều:

– 13h30: Họp chi bộ.

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội

Thứ sáu 5/7/2019

          Sáng:

1 – 8h00: Tổ chức Nói chuyện chuyên đề về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy năm 2019. Thành phần: Thường trực, Ban TGCS

Địa điểm: Hội trường A-UBND TP Thủ Dầu Một.

 Ghi chú:

5-14/7/2019: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga tham gia đoàn công tác HĐND tỉnh BD.

5-9/7/2019: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai đi công tác cùng đoàn Ban pháp chế HĐND tỉnh BD.

             

                 TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như