Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Lịch làm việc tuần 25 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)

Ngày đăng: 12/06/2019 16:33

 

Thứ hai 10/6/2019:

            Sáng:

1– 7h30: Kiểm tra Công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019. Thành phần theo KH số 177/KH-BTV ngày 23/5/2019 (01 ngày).

Địa điểm: Hội LHPN huyện Dầu Tiếng và thị xã Bến Cát.

Xe: đ/c Lê Tấn Việt

(Thành phần Đoàn kiểm tra tập trung tại Becamex cũ lúc 6h30 để cùng đi)

Thứ ba 11/6/2019

            Sáng:

1 – 7h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng

2 – 7h30: Kiểm tra Công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019. Thành phần theo KH số 177/KH-BTV ngày 23/5/2019 (01 ngày).

Địa điểm: Hội LHPN thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An.

Xe: đ/c Lê Tấn Việt

(Thành phần Đoàn kiểm tra tập trung tại Becamex cũ lúc 6h30 để cùng đi)

         Chiều:

– 13h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa IX.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội – thị xã Tân Uyên.

Thứ tư 12/6/2019:

        Sáng:

1 – 8h00: Phó chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa IX.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Hòa Phú – TP. Thủ Dầu Một.

2 – 7h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa IX.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thạnh Phước – thị xã Tân Uyên.

3 - 8h00: Trưởng ban GĐXH PhạmThị Hồng Vân dự Hội thảo sản xuất nông nghiệp hữu cơ: thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường sở NN và PTNT cũ.

           Chiều:

1 – 14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp chuẩn bị Hội thi của NHCSXH tỉnh

Địa điểm: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 14h00: Phó chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa IX.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Phú Tân – TP. Thủ Dầu Một.

3 – 13h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa IX.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng – thị xã Tân Uyên.

Thứ năm 13/6/2019

      Sáng:

1 – 7h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Ban TCKT Trương Thị Thu Hà dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX Thuận An

Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

2- 9h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. (Chưa có thư mời)

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3 – 9h00: Phó chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự họp thảo luận về công tác triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Địa điểm: Hội trường Sở Y tế (tầng 15, tháp A)

4 - 8h00: Trưởng ban HTPNPTKT Nguyễn Thị Lời quyết toán kinh phí với Sở Tài chính.

Địa điểm: Phòng họp Tỉnh Hội

Thứ sáu 14/6/2019

          Sáng:

1 – 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng, Giám đốc TTGTVLPN Tô Nguyễn Anh Thi dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy Bắc Tân Uyên

Xe: đ/c LêTrung Nhân.

2 – 8h00: Ban GĐXH khảo sát nhu cầu thực tế các cơ sở trông giữ trẻ.

Địa điểm: theo Công văn số 777/BTV ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội.

Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

3 - 8h00: Trưởng ban HTPNPTKT Nguyễn Thị Lời quyết toán kinh phí với Sở Tài chính.

Địa điểm: Phòng họp Tỉnh Hội.

4 - 8h00: Phó chánh văn phòng Trần Thị Bích Thuỷ dự bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Địa điểm: Học viện Chính Trị khu vực 2.

Ghi chú:

10 – 12/6/2019: đ/c Tô Nguyễn Anh Thi học lớp TCCT tại trường Chính Trị tỉnh BD

10-14/6/2019: đ/c Lê Thị Cẩm Tú học lớp TCCT tại trường Chính Trị tỉnh BD

            

                  TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như