Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Lịch làm việc tuần 24 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

Ngày đăng: 03/06/2019 13:39

 

Thứ hai 3/6/2019:

            Sáng:

            1 – 8h00: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Quỳnh Như.

            Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

            2 – 10h00: Họp Chi ủy

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

         3 - 10h00: Họp BGK Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi công tác bảo vệ môi trường” năm 2019. Thành phần: Pho chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng ban TGCS Huỳnh Thị Thuý Phương.

           Địa điểm: Phòng họp lớn cơ quan.

        4 - 7h30: Phó ban GĐXH Lê Thị Thuỷ tham gia đoàn giám sát Dự án CTTTDD và Chương trình Sữa học đường năm 2019 huyện, thị, thành phố (theo Công văn 16/CV-BCĐ của BCĐ Dự án CTTTDDTE-UBND tỉnh ngày 21/5/2019)

            Chiều:

14h00: Họp Chi bộ, Công đoàn.

            Địa điểm: Phòng họp lớn cơ quan.

Thứ ba 4/6/2019

            Sáng:

          1 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng tham gia Đoàn Chúc thọ, mừng thọ và tặng quà 06 Người cao tuổi tròn 100 tuổi ở TP Thủ Dầu Một (theo công văn 2035/KH-SLĐTBXH của Sở LĐTBXH tỉnh ngày 13/5/2019).

           Địa điểm: tập trung tại TTTM Becamex cùng đi với đoàn.

          Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

          2 – 8h00: Phó chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga thẩm định các nội dung chuẩn bị quyết toán kinh phí với Sở Tài chính. Cùng dự đ/c Nguyễn Thị Lời.

          Địa điểm: Phòng đ/c Phó chủ tịch Thường trực.

         3- 8h00: Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi công tác bảo vệ môi trường năm 2019. Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó chủ tịch, các đồng chí trong Bảng phân công.

         Địa điểm: Hội trường A-UBND TP Thủ Dầu Một

       4 - 7h30: Phó ban GĐXH Lê Thị Thuỷ tham gia đoàn giám sát Dự án CTTTDD và Chương trình Sữa học đường năm 2019 huyện, thị, thành phố (theo Công văn 16/CV-BCĐ của BCĐ Dự án CTTTDDTE-UBND tỉnh ngày 21/5/2019)

Thứ tư 5/6/2019:

         Sáng:

        1 7h30: Kiểm tra công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019. Thành phần theo KH số 177/KH-BTV ngày 23/5/2019 (1 ngày).

         Địa điểm: Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên.

        Xe: đ/c Lê Tấn Việt

       (Thành phần Đoàn kiểm tra tập trung tại Becamex cũ lúc 6h30 để cùng đi)

        2 8h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự hội nghị BCV trực tuyến tháng 6/2019 (BTGTU).

          Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VNPT Bình Dương (326, ĐLBD, P Phú Hòa,  TP TDM).

        3 -7h30: Phó Ban GĐXH Lê Thị Thủy tham gia đoàn giám sát Dự án CTTTDD và Chương trình Sữa học đường năm 2019 huyện, thị, thành phố (theo Công văn 16/CV-BCĐ của BCĐ Dự án CTTTDDTE-UBND tỉnh ngày 21/5/2019).

 Thứ năm 6/6/2019

          Sáng:

        1 7h30: Kiểm tra công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019. Thành phần theo KH số 177/KH-BTV ngày 23/5/2019

        Địa điểm: UBND xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng

       Xe: đ/c Lê Tấn Việt

        (Thành phần Đoàn kiểm tra tập trung tại Becamex cũ lúc 6h30 để cùng đi)

         2 -7h30: Phó Ban GĐXH Lê Thị Thủy tham gia đoàn giám sát Dự án CTTTDD và Chương trình Sữa học đường năm 2019 huyện, thị, thành phố (theo Công văn 16/CV-BCĐ của BCĐ Dự án CTTTDDTE-UBND tỉnh ngày 21/5/2019).

 Thứ sáu 7/6/2019

           Sáng:

         1 - 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị Tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo tỉnh Bình Dương năm 2019

           Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương

         Xe: đ/c Lê Trung Nhân

        2 7h30: Kiểm tra công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019. Thành phần theo KH số 177/KH-BTV ngày 23/5/2019 (1 ngày).

          Địa điểm: Hội LHPN huyện Phú Giáo và TP. Thủ Dầu Một

         Xe: đ/c Lê Tấn Việt

        (Thành phần Đoàn kiểm tra tập trung tại Becamex cũ lúc 6h30 để cùng đi)

       3 7h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ ĐHĐBPN TX Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021.

         Địa điểm: Hội trường Thị ủy Tân Uyên.

        4 -7h30: Phó Ban GĐXH Lê Thị Thủy tham gia đoàn giám sát Dự án CTTTDD và Chương trình Sữa học đường năm 2019 huyện, thị, thành phố (theo Công văn 16/CV-BCĐ của BCĐ Dự án CTTTDDTE-UBND tỉnh ngày 21/5/2019).

Chủ nhật 9/6/2019

           Chiều:

         13h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự tọa đàm "Lên tiếng để hành trình của con an toàn" do Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Cùng dự đ/c Phạm Thị Hồng Vân, đ/c Huỳnh Thị Thuý Phương, đ/c Nguyễn Thị Ánh Thơ, đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai.

          Địa điểm: Hội trường Công ty du lịch Hoà Bình (60 Võ Văn Tần, Q. 3, TP. HCM)

         Xe: đ/c Lê Tấn Việt

Ghi chú:

3-7/6/2019: đ/c Lê Thị Cẩm Tú học lớp TCCT tại trường Chính Trị tỉnh BD

5-7/6/2019: đ/c Giám đốc TTGTVLPN Tô Nguyễn Anh Thi học lớp CC LLCT tại trường chính trị tỉnh Bình Dương.

 

             

                 TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như