Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2019)
Lịch làm việc tuần 20 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)

Ngày đăng: 06/05/2019 15:59

 

Thứ hai 6/5/2019:

            Sáng:

8h00: Họp Thường trực. Thư ký: đ/c Quỳnh Như

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

Thứ ba 7/5/2019

            Sáng:

1 - 7h30: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân - TP.  Thủ Dầu Một.

2 – 8h00: Đ/c Đổng Lê Thanh Tuyền cán bộ Ban TGCS phối hợp với Hội Luật gia tư vấn pháp luật cho hội viên, phụ nữ.

Địa điểm: Hội Luật gia tỉnh

         Chiều:

- 13h30: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga đại biểu HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ban VHXH – HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 03/10/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến 2015 định hướng 2020.

Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Dĩ An

Thứ tư 8/5/2019:

        Sáng:

1 - 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Địa điểm: Hội trường A-Bộ CHQS tỉnh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h30: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga đại biểu HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ban VHXH – HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 03/10/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến 2015 định hướng 2020.

Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Tân Uyên

3 – 7h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội thảo và đóng góp ý kiến dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia (Sở Y tế).

Địa điểm: Khách sạn Gold Star (số 37 Hùng Vương, TP Thủ Dầu Một).

4 – 8h00:  Trưởng ban GĐXH Phạm Thị Hồng Vân tham dự lễ phát động “Tháng nhân đạo” năm 2019 (Hội CTĐ tỉnh).

 Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng

           Chiều:

1 - 13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 27, khóa X và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ (Lịch TU).

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.

2 – 14h00: Họp chi đoàn.

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

Thứ năm 9/5/2019

        Sáng:

- 7h30: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga đại biểu HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của ban VHXH – HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 03/10/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến 2015 định hướng 2020.

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bàu Bàng

         Chiều:

13h30: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga dự Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH TW vế tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (LMHTX). Cùng dự đ/c Nguyễn Thị Lời

Địa điểm: Hội trường A-UBND tỉnh (Tầng 16)

Thứ sáu 10/5/2019

        Sáng:

- 7h30: Bí thư Đảng đoàn Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ chính trị vế tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Địa điểm: Hội trường 1-Trường chính trị.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Thứ bảy 11/5/2019

        Sáng:

- 7h30: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga dự Hội thảo kết nối chuỗi giá trị sản phẩm tại Cần Thơ. Cùng dự đ/c Tô Nguyễn Anh Thi.

 Địa điểm: trung tâm vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng Sông Cửu Long.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

        Ghi chú:

7-10/5/2019: GĐ TTGTVLPN Tô Nguyễn Anh Thi học lớp CCLLTT C13 tại trường Chính trị tỉnh.

             

                  TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Thái Quỳnh Như