Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2019)
Lịch làm việc tuần 19 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương từ ngày 29/4/2019 - 05/5/2019)

Ngày đăng: 02/05/2019 07:57

 

Thứ hai 29/04/2019:

            Nghỉ lễ và trực theo lịch phân công (theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 và công văn số 1606/UBND-TH ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh).

Thứ ba 30/04/2019

   Nghỉ lễ và trực theo lịch phân công (theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 và công văn số 1606/UBND-TH ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh).

Thứ tư 01/5/2019:

Nghỉ lễ và trực theo lịch phân công (theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 và công văn số 1606/UBND-TH ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh

Thứ năm 02/5/2019

     Sáng:

1 - 8h00: Họp tổ đảng; Họp chi ủy

Địađiểm: Phòng làm việc Chủ tịch.

2 – 7h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai cùng đoàn BDVTU dự họp việc về việc kiểm tra 10 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X).

Địa điểm: Phường Bình Chuẩn-Thuận An  (06h00 tập trung tại Becamex đi chung với Đoàn)

    Chiều:

14h00: Họp chi bộ, công đoàn, chi đoàn

Địa điểm: Phòng họp lớn

Thứ sáu 03/5/2019

       Sáng:

1– 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự họp việc về việc kiểm tra 10 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X).

Địa điểm: huyện Phú Giáo (06h00 tập trung tại Becamex)

2- 7h30: Tổ chức tọa đàm “Giải pháp giảm thiểu ly hôn trong gia đình” năm 2019. Thành phần: Thường trực, Trưởng, phó phòng ban, Ban GĐXH.

 Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy Thủ Dầu Một.

     Chiều

13h30: Ban HTPNPTKT cấp vốn HTPNPTKT tại xã Định Thành, TT Dầu Tiếng. Thành phần: đ/c Lê Thị Cẩm Tú, đ/c Đoàn Thị khánh Như.

Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng.

 Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

Thứ bảy 04/5/2019

1 - 7h30: CBCC làm bù ngày thứ hai 29/4/2019 (theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 4/4/2019 và công văn số 1606/UBND-TH ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh).

2 - 8h00: Ban Tổ chức Kiểm tra hướng dẫn công tác nhập dữ liệu hội viên tại Thành phần: Đ/c Trương Thị Thu Hà, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Phượng

Địa điểm: Hội trường khối đoàn thể thị xã Bến Cát.

Xe: đ/c Lê Tấn Việt

3 – 8h00: Phó chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự họp trao đổi, thống nhất cách thức gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị với Văn phòng Tỉnh ủy. Cùng dự đ/c Nguyễn Thái Quỳnh Như, đ/c Dương Thị Hồng Oanh.

Địa điểm: Phòng họp C – Văn phòng Tỉnh ủy

             

            

                 TL. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

      Nguyễn Thái Quỳnh Như