Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Lịch làm việc tuần 16 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)

Ngày đăng: 19/04/2021 14:58

Thứ hai 19/4/2021
Sáng:
8h00: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban.
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
Thứ ba 20/4/2021
Sáng:
7h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện CVĐ “TDĐKXDNTM,ĐTVM” giai đoạn (2016-2020). Cùng dự: đ/c Thùy Dung (Cá nhân khen thưởng).
Địa điểm: Hội trường A – UBND TP.Thủ Dầu Một
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
 
Chiều:
14h00: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự buổi tiếp giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong cuộc bầu cử.
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy
 
Thứ tư 21/4/2021: CBCC cơ quan nghỉ lễ Kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương theo Thông báo số 91/TB-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh.
* Trực cơ quan:      
Sáng: đ/c Nguyễn Thanh An – Ban TCHC
Chiều: đ/c Dương Thị Hồng Oanh – Ban TGCS
 
Thứ năm 22/4/2021
Chiều:
13h30: Phó TB Tổ chức Hành chính Trần Thị Bích Thủy và Chuyên viên Ban HTPNPTKT Nguyễn Thị Thùy Dung dự họp Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND và UBMTTQVN tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2021-2026) trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đợt 2)
Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh
 
Thứ sáu 23/4/2021
Sáng:
1 - 7h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, khóa XI
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy
 
2 - 8h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị trực tuyến tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và CNCH
Địa điểm: Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh.

TL. BAN THƯỜNG VỤ