Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Lịch làm việc tuần 15 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)

Ngày đăng: 16/04/2021 09:28

Thứ hai 12/4/2021
Sáng:
8h00: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban.
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
Chiều:
15h00: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự họp Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 7.
Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông – Sở TTTT, số `36, dường Trịnh Hoài Đức, p. Phú Lợi, TP TDM.
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
 
Thứ ba 13/4/2021
Chiều:
14h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai họp Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT và Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020.
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17).
 
Thứ tư 14/4/2021
Sáng:
1 – 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham dự Hội nghị BCĐ Đề án “Đoàn kết, tập hợp TNCN và lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025”. Cùng dự: đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương, đ/c Đoàn Thị Khánh Như.
Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng tỉnh.
 
2 – 7h30: Trưởng Ban Hỗ trợ PNPTKT Nguyễn Thị Lời dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính, khóa 13 năm 2021.
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
 
Thứ năm 15/4/2021
Sáng:
1 – 7h30: Dự Hội nghị thông tin thời sự quý I năm 2021 do Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức. Thành phần: Cấp ủy, Lãnh đạo, Trưởng, phó phòng ban.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
         
2 – 8h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau công tác kiểm tra, giám sát (Đợt 1) bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Tầng 12B-Tháp B).
 
3 – 7h00: Chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dung – Ban Hỗ trợ PNPTKT tham gia lớp tập huấn Quản lý tổng hợp rác thải theo vòng đời, giảm thiểu và không rác thải đại dương (1 ngày).
Địa điểm: Khu xử lý nước Nam Bình Dương.
 
Thứ sáu 16/4/2021
Sáng:
7h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (UBMTTQ tinh).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
 
*Ghi chú:
8h00 15, 16/4/2021: Trưởng Ban TGCS Huỳnh Thị Thúy Phương tham dự Hội thảo khu vực phía Nam “Nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND và việc thúc đẩy bình đẳng giới” tại Nhà khách Quốc hội (165, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh).
TL. BAN THƯỜNG VỤ