Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền - Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27/3/2021)
Lịch làm việc của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)

Ngày đăng: 14/07/2020 10:15

            

Thứ hai 13/7/2020

            Sáng:

1 – 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 39-Khóa X (mở rộng) (cả ngày).

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17).

2 – 8h00: Phó Ban TCHC Trần Thị Bích Thuỷ dự Hội nghị trực tuyến Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.

 Địa điểm: Hội trường A-UBND tỉnh (Tầng 16).

        Chiều:

1 – 13h30: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, NK 2020-2025 (Trang phục áo dài).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

Thứ ba 14/7/2020                             

            Sáng:

1 – Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng tiếp Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam thăm Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Cùng dự đ/c Nguyễn Thái Quỳnh Như.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h10: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, NK 2020-2025 (1 ngày) (Trang phục áo dài).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

            Chiều:

13h00: Cấp vốn nguồn dự án đấu nối nước thải và xây mới hoặc cải tạo nhà vệ sinh và nguồn vốn Vì quê hương. Thành phần: đ/c Cẩm Tú, đ/c Khánh Như.

Địa điểm: Xã Thanh Tuyền, TT Dầu Tiếng - huyện Dầu Tiếng.

Thứ tư 15/7/2020

       Sáng:

1 – 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc  sơ kết 05 năm thựcc hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngay 22/11/2014 của Ban Bi thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh (Tầng 16).

2 – 7h30: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, NK 2020-2025 (Trang phục áo dài).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

        Chiều:

1 – 13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 40-Khóa X.

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17).

Thứ năm 16/7/2020

            Sáng:

1 – 8h00: Thường trực Tỉnh Hội dự Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17).

2  - 8h00: Dự họp xét khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Sở Y tế).

Địa điểm: Hội trường B-Sở Y tế tỉnh (Tầng 15A-Tháp A).

Thứ sáu 17/7/2020             

        Sáng:

1 – 8h00: Thường trực Tỉnh Hội dự Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17).

2 – 7h30: Trưởng ban TGCS Huỳnh Thị Thuý Phương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 6B/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” tổng kết cuộc thi ảnh “Nét đẹp tháng 3” công đoàn BD (Trang phục áo dài).

Địa điểm: Trung tâm văn hóa lao động tỉnh (đường 19, khu dân cư Việt – Sing, TP. Thuận An, Bình Dương).

Thứ bảy 18/7/2020

        Chiều:

14h00: Đoàn viên Đoàn Thị Khánh Như tham gia tập Hội điễn văn nghệ chào mừng thành công ĐH ĐB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc khối CQ-DN tỉnh 2020.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

       Ghi chú:

Từ ngày 13 đến 17/7/2020: Phó trưởng ban TCHC Nguyễn Thị Tuyết Phượng học cao cấp LLCT tại trường Chính trị tỉnh.

13, 15, 17/7/2020: Đoàn viên Đoàn Thị Khánh Như tham gia tập Hội điễn văn nghệ chào mừng thành công ĐH ĐB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc khối CQ-DN tỉnh 2020 tại Trung tâm sáng kiến cộng đồng BIIC.

 

           

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

 

  Nguyễn Thị Thu Hồng