Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Nhiệt liệt chào mừng 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2020) và 1980 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020
Lịch làm việc Tuần 9 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)

Ngày đăng: 03/03/2020 08:02

 

Thứ hai 2/3/2020

Sáng: 

1 8h00: Họp Thường trực;  Họp Đảng đoàn: Thư ký: đ/c Trương Thị Thu Hà.

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

  Thứ ba 3/3/2020

   Sáng:

 08h00: Họp Chi ủy

 Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

09h00: Họp Chi bộ, công đoàn

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội

Chiều:

Thứ tư 4/3/2020

 Sáng:

 7h30:  Dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày QTPN 8/3 và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Ttrưng. Thành phần: đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương, đ/c Tô Nguyễn Anh Thi (Trang phục áo dài (Bắc Tân Uyên).

 Địa điểm: Hội trường A-Huyện ủy Bắc Tân Uyên

Chiều:

13h30:  Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp giao ban khối Đảng đoàn thể quý 1/2020.

Địa điểm: Hội trường A-Tỉnh ủy (Tầng 17).

Thứ năm 5/3/2020

Sáng:

 1 7h30:  Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 (Dầu Tiếng) (trang phục áo dài). Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lời.

Địa điểm: Hội trường huyện Dầu Tiếng

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 9h00: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga trả lời phỏng vấn đài PTTH tỉnh

Địa điểm: Phòng làm việc Phó chủ tịch

3 8h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở, tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020.

Địa điểm: Hội trường lớn CQ

Thứ sáu 6/3/2020

 Sáng:

 - 7h30:  Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 36, khóa X (theo Công văn số2837-CV/TV ngay 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tinh ủy).     

Địa điểm: Hội trường B - Tinh Ủy (Tầng 17).

Chiều

- 14h00: Tổ chức họp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Thành phần: CBCC CQ

Địa điểm: Nhà hàng 18E (58, ĐL Bình Dương).

Ghi chú:

Từ 02-3 đến 06-3-2020: CBCC Tỉnh Hội mặc áo dài

             

                    TL. BAN THƯỜNG VỤ

 TRƯỞNG BAN TCHC

 

 Trương Thị Thu Hà