Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Lịch làm việc Tuần 8 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

Ngày đăng: 22/02/2021 15:39

 

Thứ hai 22/02/2021

            Sáng:

1 – 8h00: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban.

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

Thứ ba 23/02/2021                                 

            Sáng :

7h30: Trưởng Ban GĐXH Phạm Thị Hồng Vân tham gia Đoàn thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sở LĐTBXH tỉnh).

Địa điểm: theo KH 235/KHSLĐTBXH ngày 14/1/2021.

Thứ tư 24/02/2021

          Sáng :

7h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự họp Ủy ban Bầu cử tỉnh nghe báo cáo tiến độ và triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

       Chiều:

14h00: Tiếp đoàn Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Hội LHPN tỉnh. Thành phần: Thường trực, trưởng, phó phòng ban.

Địa điểm: Phòng họp lớn CQ.

Thứ năm 25/02/2021

          Sáng:

          Chiều:

14h00: Họp tổ văn kiện Đại hội ĐBPN tỉnh. Thành phần: các thành viên.

Địa điểm: Phòng họp lớn CQ.

                      

           

TL. BAN THƯỜNG VỤ