Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lịch làm việc Tuần 52 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 09/12/2019 - 13/12/2019)

Ngày đăng: 10/12/2019 09:39

 

Thứ hai 9/12/2019:

            Sáng:

1 – 8h00: Thường trực Tỉnh Hội dự Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX NK 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.

Thứ ba 10/12/2019

            Sáng:

1 – 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự buổi làm việc của Ban Thường trực UBTWMTTQVN kiểm tra công tác Mặt trận tỉnh Bình Dương và Hội nghị Tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2019 (UBMTTQ tỉnh).

Địa điểm: Uỷ ban MTTQ tỉnh (Tầng 12B-Tháp B)

2 – 8h00: Phó Chủ tịch Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai thamdự Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX NK 2016-2021 (1 ngày).

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.

3 – 8h00: Kiểm kê tài sản TTGTVLPN tỉnh. Thành phần: đ/c Thu Hà, Quỳnh Như, Thanh An.

Địa điểm: Trung tâm GTVLPN tỉnh

Thứ tư 11/12/2019

       Sáng:

1 – 8h00: Phó Chủ tịch Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham dự Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX NK 2016-2021 (1 ngày).

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.

       Chiều:

14h00: Họp đánh giá CBCC năm 2019

Địa điểm: Phòng họp lớn CQ.

Thứ năm 12/12/2019

            Sáng:

1 – 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp mặt tổng kết hoạt động Ban liên lạc nữ kháng chiến thị xã Tân Uyên năm 2019

Địa điểm: Hội trường Khối Đoàn thể TX Tân Uyên.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

2 – 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự khai mạc và tham gia tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Cán bộ Hội viên (Hội LHPN Việt Nam). Cùng dự: đ/c Trương Thị Thu Hà, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Phượng, đ/c Trần Thị Bích Thủy.

Địa điểm: Tầng 2, cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tài chính tại TP Hồ Chí Minh (138, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3).

Xe: đ/c Lê Tấn Việt.

3 – 8h00: Họp Tổ Đảng Tổ 3

Địa điểm: Phòng họp nhỏ Tỉnh Hội

Thứ sáu 13/12/2019

            Sáng:

8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga tham gia tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Cán bộ Hội viên (Hội LHPN Việt Nam). Cùng dự: đ/c Trương Thị Thu Hà, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Phượng, đ/c Trần Thị Bích Thủy.

Địa điểm: Tầng 2, cơ quan dại diện văn phòng Bộ tài chính tại TP Hồ Chí Minh (138, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3).

Xe: đ/c Lê Tấn Việt

 

             

                    TL. BAN THƯỜNG VỤ

 TRƯỞNG BAN TCHC

 

   Trương Thị Thu Hà